Działania wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu działa od 2002 roku. Na przestrzeni lat liczba wolontariuszy zmieniała się. Początkowo było to 10 osób, z każdym rokiem grupa powiększała się i dziœś liczy 60 osób.

Działania wolontariatu

Wolontariusze podejmują następujące działania i akcje charytatywne:
 • współpraca ze środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób ze Schorzeniami Psychicznymi: regularne spotkania z okazji Świąt, urozmaicone krótkimi występami artystycznymi i przygotowanym przez młodzież poczęstunkiem, pikniki, podczas których wolontariusze prowadzą zabawy integrujące, warsztaty plastyczne, gdzie wolontariusze i uczestnicy Domu wykonują wspólne prace, sprzedawane później podczas aukcji, a zebrane pieniądze są przeznaczane na wsparcie dla uczniów naszej szkoły;
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła działającym przy Zespole Szkół nr 56 i Radą Rodziców naszej szkoły: pomoc w przygotowaniu i organizacji festynów rodzinnych (w tym: loterii fantowych, aukcji, obsługa stoisk), udział wolontariuszy w przygotowaniu ozdób świątecznych oraz pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu świątecznych kiermaszów, z których dochód jest przeznaczany na wyjazdy naszych uczniów na Zielone Szkoły, wspomaganie prowadzenia Dni Otwartych dla sześciolatków: sobotnie spotkania dla przedszkolaków. W ramach akcji wolontariatu "Gimnazjum Oswojone" członkowie Klubu współorganizują zabawy, pomagają w prowadzeniu gier oraz opiekują się dziećmi z bielańskich przedszkoli. Z inicjatywy wolontariuszy odbyła się też sobotnia akcja pakowania zakupów w supermarkecie, a zebrane pieniądze zostały przeznaczone na pomoc finansową dla ciężko chorych uczniów naszej szkoły. Pomoc w przygotowaniu oraz prowadzenie kawiarenki podczas zebrań z rodzicami, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu balu karnawałowego dla dzieci z bielańskich przedszkoli: przygotowanie dekoracji, poczęstunku, kiermaszu książek, malowanie twarzy, współprowadzenie zabaw ruchowych oraz tanecznych;
 • systematyczna zbiórka zakrętek i przekazywanie ich do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu ,, Usłyszeć Świat". Działanie to zostało poprzedzone poinformowaniem uczniów o zadaniach fundacji i pozytywnych skutkach, jakie przyniesie tak prosta aktywność, jak zbieranie plastikowych nakrętek;
 • działalność w ramach bielańskiej Kapituły Wolontariatu oraz Fundacji ,,Świat na Tak", udział szkolnych wolontariuszy w spotkaniach informacyjnych, Wigilii Polskiej, w II Warszawskim "Biegu na Tak"- jako asystenci niepełnosprawnych uczestników biegu, Ogólnopolskiej Konferencji: ,,Wolontariusz - Dobry uczeń, dobry obywatel", coroczny udział w Integracyjnym Bielańskim Balu Andrzejkowym, przygotowanie ciast, zabaw dla uczestników balu;
 • praca grupy wolontariuszy w Oratorium Św. Jana Bosko: pomoc w odrabianiu lekcji, w organizacji zabaw i przygotowanie posiłków dla dzieci ze świetlicy działającej przy Oratorium, a w czasie wyjazdów opieka nad młodszymi dziećmi, zbiórka darów dla świetlicy przy oratorium;
 • cotygodniowe spotkania z oddziałem przedszkolnym: czytanie dzieciom książek; organizacja zabaw i gier dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej podczas przerw, pomoc maluchom w czasie przerw obiadowych;
 • założenie Szkolnego Koła PCK, podjęcie współpracy z bielańskim kołem PCK: propagowanie wśród młodzieży idei zdrowego stylu życia, udział wolontariuszy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia, zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Zdrowego Śniadania - przygotowanie sałatek, owoców i krótkiej prelekcji na temat zdrowego żywienia, udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca - przygotowanie i przeprowadzanie resuscytacji, zachęcanie do nabywania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomoc w prowadzeniu warsztatów dotyczących pierwszej pomocy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
 • Góra grosza - konkurs na najcięższą klasową górę grosza i bicie szkolnego rekordu wagowego;
 • udział wolontariuszy w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - kwesta;
 • asystowanie niepełnosprawnym sportowcom podczas Warszawskich Olimpiad Młodzieży Niepełnosprawnej;
 • zbiórki żywności i darów rzeczowych dla środowiskowej świetlicy na Bielanach, Domu Dziecka w Julinie, Domu Samotnej Matki na Białołęce, Fundacji Świat na Tak, systematyczne zbiórki karmy, koców, gazet na rzecz Kociego Azylu w Konstancinie, prowadzonego przez Fundację Św. Franciszka ,, Pomóż zwierzętom, naszym małym braciom";
 • kwestowanie na rzecz Fundacji im. Jana Pawła II podczas Orszaku Trzech Króli;
 • zachęcanie uczniów do działań wolontarystycznych poprzez przygotowywanie plakatów informacyjnych na temat prowadzonych działań, prezentowanie działań na stronie internetowej szkoły, przygotowywanie spotkań wolontariuszy z kolegami ze szkoły oraz Szkolnego Dnia Wolontariatu, dzielenie się wrażeniami i emocjami, a także doświadczeniami nabywanymi w czasie podejmowanych zadań.
Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl