Prezydium Rady Rodziców działającej przy SP nr 214 w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018 :

  • Przewodnicząca - Pani Elżbieta Kala / klasa 3Cg
  • Z-ca Przewodniczącej - Pan Marcin Mańkowski / klasa 1B
  • Skarbnik - Pani Małgorzata Godna / klasa 2Ag
  • Sekretarz - Pani Agata Saracyn / klasa 7C

Komisja Rewizyjna RR 2017/2017

  • Pani Ewa Gołębiewska (7b)- przewodnicząca
  • Pani Monika Sówka-Cychner (3c gim.)
  • Pan Piotr Korzeniecki (3a)- z-ca przewodniczącej

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 

Ogłoszenia

Witamy na stronie Rady Rodziców funkcjonującej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się z planami naszych działań i do współpracy przy ich realizacji - list Komitetu Rady Rodziców do Rodziców i Opiekunów uczniów Zespołu Szkół nr 56 w Warszawie' listopad 2015 r.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o aktywny udział w działaniach na rzecz Rady Rodziców, w tym przekazywanie składek na fundusz Rady Rodziców. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy: 89 1240 1037 1111 0010 0847 8884 (w tytule należy wpisać: "FUNDUSZ RR" oraz podać: IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ UCZNIA
Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl